Juridiskt meddelande Arval MotorTrade

Juridiskt meddelande Arval MotorTrade

Denna webbplats ägs av ARVAL Service Lease (nedan kallad ARVAL), som är registrerad i Paris Register of Trade and Companies under nr.

352 256 424, vars huvudkontor ligger på 1, bd Haussmann, 75009 Paris (Frankrike), (Telefon nr.

+ 33 (0)1 57 69 50 00, förutsatt mervärdesskatt enligt nummer FR 68 352 256 424, SIREN nr.

352 256 424).

Direktören för publiceringen av webbplatsen är Philippe Bismut i sin egenskap av verkställande direktör.

Webbplatsen är värd av BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Frankrike).

Användaren erkänner genom detta att han har läst denna Legal Notice med vilken han åtar sig att följa.

Databehandling, datafiler och individuella friheter

I enlighet med lag nr.

78-17 av den 6 januari om databehandling, datafiler och individuella friheter (kallas "Lagen om personuppgifter och friheter"), en officiell deklaration med CNIL har gjorts för den automatiska behandlingen av personuppgifter som utförs av denna webbplats (recept nr.

1319411 och

Användaren av denna webbplats är härmed informerad om att den information som den ska överföra med hjälp av formulär på denna webbplats är nödvändig för att svara på sin begäran, och är avsedd för ARVAL, som är ansvarig för bearbetningen av sådan information för administrativa och kommersiella förvaltningsändamål.

Användaren är härmed informerad om att han har rätt till åtkomst och rätt till rättelse av sina personuppgifter samt rätt till invändning av legitima skäl med avseende på behandlingen av sina personuppgifter, genom att skicka ett brev till följande adress: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, samt rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter, särskilt för kommersiella ändamål.

Användaren är härmed informerad om att när du besöker webbplatsen kan en cookie automatiskt installeras i dess navigationsprogram.

Cookies är ett paket med data som hjälper till att identifiera användare genom att spara information som webbläsaren har tillgång till på denna webbplats.

Parameterisering av navigationsprogrammet hjälper till att identifiera närvaron av cookies och eventuellt vägra det på det sätt som beskrivs på följande adress: http://www.cnil.fr/index.php?id=160.

Användaren ska ha rätt till åtkomst, borttagning och ändring av personuppgifter som överförs via cookies i de villkor som anges ovan.

Användare av denna webbplats är skyldiga att följa bestämmelserna i lagen om databehandling, datafiler och individuella friheter, för vilka eventuella överträdelser ska omfattas av böter.

De skall framför allt undvika, med avseende på de personuppgifter som de har tillgång till, någon felaktig insamling eller användning och i allmänhet någon handling som kan orsaka skada på en juridisk eller fysisk persons privatliv eller rykte.

upphovsrätten

Den allmänna strukturen, liksom programvaran, texter, bilder antingen animerade eller inte, ljud, know-how, etc.

och alla element som utgör webbplatsen är ARVALs eller dess partners enda egendom.

All fullständig eller delvis representation av denna webbplats utan uttrycklig tillstånd av operatören av denna webbplats skall förbjudas och utgöra en överträdelse, som kan straffas enligt artiklarna L. 335-2 och följande i immateriella rättigheter.

Detsamma gäller för databaser som visas, i tillämpliga fall, på webbplatsen, som är skyddade av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om anpassning, i immateriella rättigheter, till Europeiska direktivet av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

ARVAL:s och dess partners varumärken samt logotyperna på webbplatsen är registrerade varumärken (semi-figurativa eller inte).

All total eller delvis reproduktion av dessa varumärken eller logotyper görs på grundval av elementen på webbplatsen utan uttrycklig tillstånd av operatören av den webbplatsen är förbjuden enligt artikel L. 713-2 i immateriella rättigheter.

De hyperlänkar som upprättas inom ramen för webbplatsen till andra resurser på Internetnätverket, i synnerhet till dess partners, är föremål för förhand, skriftlig och uttrycklig auktorisation.

Användare och besökare av webbplatsen kommer inte att kunna upprätta en hyperlänk till denna webbplats utan förhands och uttrycklig tillstånd av operatören av webbplatsen.

Ansvarighet

All information som ska komma åt via denna webbplats ska lämnas som det är.

ARVAL ger inga garantier, antingen uttryckliga eller implicita, och anses inte vara ansvarig för användningen av sådan information.

ARVAL gör sitt yttersta för att ge användarna information och/eller verktyg som är tillgängliga och har verifierats men inte kan hållas ansvariga eller ansvariga för eventuella fel, frånvaro av tillgänglig information och/eller närvaron av ett virus på sin webbplats.