Nota prawna Arval MotorTrade

Nota prawna Arval MotorTrade

Ta strona internetowa jest własnością ARVAL Service Lease (zwanej dalej ARVAL), zarejestrowanego w Rejestrze Handlu i Przedsiębiorstw w Paryżu pod numerem nr 1.

352 256 424, którego siedziba znajduje się w 1, bd Haussmann, 75009 Paryż (Francja), (Num.

+ 33 (0)1 57 69 50 00, pod warunkiem podatku od wartości dodanej pod numerem FR 68 352 256 424, numer SIREN

352 256 424).

Dyrektorem publikacji strony internetowej jest pan Philippe Bismut w jego zdolności dyrektora wykonawczego.

Strona internetowa jest gospodarzem BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Francja).

Użytkownik przyznaje się do przeczytania niniejszego Oświadczenia prawnego, z którym zobowiązuje się przestrzegać.

Przetwarzanie danych, pliki danych i wolności indywidualne

Zgodnie z ustawą nr.

78-17 z dnia 6 stycznia w sprawie przetwarzania danych, plików danych i wolności indywidualnych (zwanego „Ustawą o danych osobowych i wolności”), oficjalna deklaracja z CNIL została sporządzona w sprawie automatycznego przetwarzania danych osobowych przeprowadzonych przez tę stronę internetową.

1319411 )

Użytkownik tej strony internetowej jest informowany, że informacje, które przekazuje za pomocą formularzy na tej stronie internetowej, są potrzebne w celu odpowiedzi na jego żądanie i są przeznaczone dla ARVAL, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie tych informacji w celach administracyjnych i komercyjnych.

Użytkownik jest informowany, że ma prawo dostępu i prawo do poprawienia swoich danych osobowych, a także prawo do sprzeciwu z uzasadnionych powodów w odniesieniu do przetwarzania swoich danych osobowych, wysyłając list do następującego adresu: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w szczególności do celów żądania handlowego.

Użytkownik jest informowany, że podczas wizyty na stronie internetowej plik cookie może być automatycznie zainstalowany w jego oprogramowaniu nawigacyjnym.

Pakiet cookie to pakiet danych, który pomaga zidentyfikować użytkowników poprzez przechowywanie informacji dostępnych przez przeglądarkę na tej stronie internetowej.

Parametryzacja oprogramowania nawigacyjnego pomaga zidentyfikować obecność plików cookie i ewentualnie odrzuca je w sposób opisany pod następującym adresem: http://www.cnil.fr/index.php?id=160.

Użytkownik ma prawo dostępu, usunięcia i modyfikacji danych osobowych przekazywanych za pomocą plików cookie w warunkach i warunkach wskazanych powyżej.

Użytkownicy niniejszej strony internetowej są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy o przetwarzaniu danych, plikach danych i wolności indywidualnych, dla których wszelkie naruszenia podlegają karom.

Przede wszystkim powinny one unikać, w odniesieniu do danych osobowych, do których mają dostęp, wszelkich niewłaściwego gromadzenia lub wykorzystania oraz ogólnie wszelkich czynów, które mogłyby zaszkodzić prywatności lub reputacji osoby prawnej lub fizycznej.

autorskie

Ogólna struktura, a także oprogramowanie, teksty, obrazy, czy animowane, czy nie, dźwięki, know-how itp.

i wszystkie elementy, które tworzą stronę internetową są jedynym własnością ARVAL lub jej partnerów.

Wszelkie całkowite lub częściowe reprezentowanie niniejszej strony internetowej bez wyraźnego zezwolenia operatora niniejszej strony internetowej jest zabronione i stanowi naruszenie, które może zostać ukarane na mocy art. L. 335-2 i następnego Kodeksu Własności Intelektualnej.

To samo ma zastosowanie do baz danych pojawiających się, w stosownych przypadkach, na stronie internetowej, które są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. dostosowującej, w Kodeksie Własności Intelektualnej, europejską dyrektywę z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Marka ARVAL i marki jej partnerów, a także logo pojawiające się na stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi (półfiguracyjnymi lub nie).

Wszelkie całkowite lub częściowe odtwarzanie tych marek lub logotypów wykonane na podstawie elementów strony internetowej bez wyraźnej zgody operatora danej strony internetowej jest zabronione na podstawie art. L. 713-2 kodeksu własności intelektualnej.

Linki hipertekstowe utworzone w ramach strony internetowej do innych zasobów w sieci internetowej, w szczególności do jej partnerów, podlegają uprzednim, pisemnym i wyraźnym zezwoleniu.

Użytkownicy i odwiedzający strony internetowej nie mogą tworzyć hiperłącza do tej strony internetowej bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia operatora strony internetowej.

zobowiązanie

Wszystkie informacje, do których należy uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, są dostarczane tak, jak jest.

ARVAL nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji.

ARVAL dokona wszelkich starań w celu dostarczenia użytkownikom informacji i/lub narzędzi, które są dostępne i zostały sprawdzone, ale nie mogą być uznane za odpowiedzialne lub odpowiedzialne za jakiekolwiek błędy, brak dostępnych informacji i/lub obecność wirusa na swojej stronie internetowej.