Laillinen ilmoitus Arval MotorTrade

Laillinen ilmoitus Arval MotorTrade

 

Tämä verkkosivusto on ARVAL Service Lease (jäljempänä ARVAL), joka on rekisteröity Pariisin kaupan ja yritysten rekisteriin. 352 256 424, jonka pääkonttori sijaitsee 1 bd Haussmann, 75009 Pariisi (Ranska), (Telefoni numero. + 33 (0)1 57 69 50 00, arvonlisäveron alaisena numerolla FR 68 352 256 424, SIREN numerolla. 352 256 424 ) Verkkosivuston julkaisun johtaja on Philippe Bismut pääjohtajaksi. Sivustoa isännöi BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Ranska). Käyttäjä tunnustaa sen, että hän on lukenut tämän oikeudellisen ilmoituksen, jonka kanssa hän sitoutuu noudattamaan. Tietojenkäsittely, tiedostot ja yksilölliset vapaudet Lainsäädännön mukaan nro. Tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja yksilöllisistä vapauksista 6 päivänä tammikuuta 78-17 annettu virallinen julistus CNIL:n kanssa on tehty tämän verkkosivuston suorittaman henkilötietojen automaattisen käsittelyn osalta. 1 1 411 ) Tämän verkkosivuston käyttäjälle ilmoitetaan, että tämän verkkosivuston lomakkeiden avulla toimitettavat tiedot ovat tarpeen sen pyynnön vastaamiseksi, ja ne on tarkoitettu ARVALille, joka vastaa kyseisten tietojen käsittelystä hallinnollisiin ja kaupallisiin hallintotavoitteisiin. Käyttäjälle ilmoitetaan tästä, että hänellä on oikeus tutustua ja oikeus henkilötietojensa korjaamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä oikeutetuista syistä lähettämällä kirje seuraavalle osoitteelle: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, erityisesti kaupallisen pyynnön tarkoituksiin. Käyttäjälle ilmoitetaan, että verkkosivuston vierailulla eväste voidaan asentaa automaattisesti sen navigointiohjelmistoon. Eväste on tietopakkaus, joka auttaa tunnistamaan käyttäjiä tallentamalla tämän verkkosivuston selaimen pääsyn tietoja. Navigointiohjelmiston parametri auttaa tunnistamaan evästeiden läsnäolo ja mahdollisesti kieltämään sen seuraavalla osoitteella kuvatulla tavalla: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Käyttäjällä on oikeus käyttää, poistaa ja muuttaa evästeiden kautta toimitettuja henkilötietoja edellä mainituissa ehdoissa. Tämän verkkosivuston käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan tietojenkäsittelystä, tiedostoista ja yksilöllisistä vapauksista annetun lain säännöksiä, joiden osalta rikkominen on rangaistava. Niiden on ennen kaikkea pidättäydyttävä henkilötiedoista, joihin niillä on pääsy, väärästä keräämisestä tai käytöstä ja yleensä kaikista toimista, jotka voivat vahingoittaa oikeushenkilön yksityisyyttä tai maineita. tekijänoikeuksien Yleinen rakenne sekä ohjelmisto, tekstejä, kuvia joko animaatiota tai ei, ääniä, osaamista jne. ja kaikki verkkosivuston muodostavat elementit ovat ARVALin tai sen kumppaneiden ainoa omaisuus. Kaikki tämän verkkosivuston kokonaan tai osittain edustaminen ilman kyseisen verkkosivuston ylläpitäjän nimenomaista lupaa on kiellettyä ja se on rikkomus, jota voidaan rangaista teollis- ja tekijänoikeuslain L. 335-2 §:n mukaisesti. Samaa sovelletaan verkkosivustolla näkyviin tietokantoihin, jotka ovat suojattuja 1 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain, joka mukauttaa 11 päivänä maaliskuuta 1996 annetun Euroopan tietokantojen oikeudellisesta suojasta annetun teollis- ja tekijänoikeussäännön. ARVALin ja sen kumppaneiden tavaramerkit sekä verkkosivustolla näkyvät logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä (puoli-muotoisia tai ei). Näiden tavaramerkkien tai logojen kokonaan tai osittain toistaminen, joka perustuu verkkosivuston elementteihin ilman kyseisen verkkosivuston ylläpitäjän nimenomaista lupaa, on kiellettyä teollis- ja tekijänoikeuslain L. 713-2 artiklan nojalla. Verkkosivuston puitteissa luodaan hyperlinkkejä Internet-verkon muille resursseille, erityisesti sen kumppaneille, on ennakko, kirjallinen ja nimenomainen lupa. Sivuston käyttäjät ja vierailijat eivät voi luoda hyperlinkkiä tähän sivustoon ilman verkkosivuston ylläpitäjän ennakko- ja nimenomaista lupaa. vastuu Kaikki tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevat tiedot on annettava. ARVAL ei anna mitään takuita, nimenomaisesti tai epäsuorasti, eikä sitä pidetä vastuullisena kyseisten tietojen käytöstä. ARVAL tekee kaikkensa tarjotakseen käyttäjille tietoja ja/tai työkaluja, jotka ovat saatavilla ja ovat todistettuja, mutta joita ei voida pitää vastuullisina tai vastuullisina virheistä, saatavilla olevista tiedoista ja/tai viruksen läsnäolosta sen verkkosivustolla.