Pravni upozorneni Arval MotorTrade

Právní upozornění Arval MotorTrade

 

Tato webová stránka je vlastnictvím ARVAL Service Lease (dále jen ARVAL), registrovaného v rejstříku obchodu a společností v Paříži pod číslem. 352 256 424, jehož ústředí se nachází v 1, bd Haussmann, 75009 Paříž (Francie), (Telefonní číslo. + 33 (0)1 57 69 50 00, pod podmínkou daně z přidané hodnoty pod číslem FR 68 352 256 424, SIREN č. 352 256 424). Ředitelem publikace webové stránky je pan Philippe Bismut ve své funkci generálního ředitele. Webové stránky jsou hostovány společností BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Francie). Uživatel tímto uznává, že si přečetl toto Právní oznámení, se kterým se zavazuje dodržovat. Zpracování údajů, datové soubory a individuální svobody Podle zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna o zpracování osobních údajů, datových souborů a individuálních svobod (nazývaných „zákon o osobních údajích a svobodách“), byla s CNIL učiněna oficiální prohlášení o automatickém zpracování osobních údajů prováděných touto webovou stránkou (příjem č. 1 1 411 ) Uživatel této webové stránky je tímto informován, že informace, které bude předávat pomocí formulářů na této webové stránce, jsou nezbytné k zodpovězení jeho žádosti, a jsou určeny pro ARVAL, který je zodpovědný za zpracování těchto informací pro administrativní a obchodní účely. Uživatel je tímto informován, že má právo na přístup a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i právo na námitku z oprávněných důvodů, pokud jde o zpracování svých osobních údajů, zasláním dopisu na následující adresu: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, jakož i právo na námitku proti zpracování svých osobních údajů, zejména pro účely obchodní žádosti. Uživatel je tímto informován, že při návštěvě webové stránky může být soubor cookie automaticky nainstalován v jeho navigačním softwaru. Cookie je balíček dat, který pomáhá identifikovat uživatele tím, že ukládá informace přístupné prohlížečem na této webové stránce. Parameterizace navigačního softwaru pomáhá identifikovat přítomnost souborů cookie a možná je odmítne způsobem popsaným na následující adrese: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Uživatel má právo na přístup, odstranění a změnu osobních údajů předávaných prostřednictvím souborů cookie za podmínek uvedených výše. Uživatelé této webové stránky jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o zpracování údajů, datových souborech a individuálních svobodách, za které bude jakékoli porušení trestáno. Především se musí vztahující se k osobním údajům, ke kterým mají přístup, vzdát jakéhokoli nesprávného shromažďování nebo používání a obecně jakéhokoli činu, který by mohl poškodit soukromí nebo pověst právnické nebo fyzické osoby. Copyright Obecná struktura, stejně jako software, texty, obrázky, animované nebo ne, zvuky, know-how atd. a všechny prvky, které tvoří webové stránky, jsou výhradním majetkem společnosti ARVAL nebo jejích partnerů. Jakékoli úplné nebo částečné zastoupení této webové stránky bez výslovného souhlasu provozovatele této webové stránky je zakázáno a představuje porušení, které může být potrestáno podle článků L. 335-2 a následujících zákona o duševním vlastnictví. To samé platí pro databáze, které se případně zobrazují na internetových stránkách, které jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se v kodexu duševního vlastnictví upravuje evropská směrnice ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. Značky společnosti ARVAL a ty jejích partnerů, jakož i logo, které se objevují na internetových stránkách, jsou registrovanými ochrannými známkami (semi-figurativními nebo ne). Jakákoli úplná nebo částečná reprodukce těchto značek nebo logů provedená na základě prvků webové stránky bez výslovného souhlasu provozovatele uvedené webové stránky je zakázána podle článku L. 713-2 zákona o duševním vlastnictví. Hypertextové odkazy vytvořené v rámci webové stránky na jiné zdroje na internetové síti, zejména na její partnery, podléhají předchozímu, písemnému a výslovnému povolení. Uživatelé a návštěvníci webové stránky nebudou moci vytvořit hypertextový odkaz na tuto webovou stránku bez předchozího a výslovného souhlasu provozovatele webové stránky. Odpovědnost Veškeré informace přístupné prostřednictvím této webové stránky budou poskytovány tak, jak je. Společnost ARVAL neposkytuje žádnou záruku, ať již výslovnou nebo implicitní, a není odpovědná za používání těchto informací. Společnost ARVAL udělá maximum, aby uživatelům poskytla informace a/nebo nástroje, které jsou k dispozici a byly ověřeny, ale nemohou být považovány za odpovědné za jakékoli chyby, absenci dostupných informací a/nebo přítomnost viru na svých webových stránkách.