Notificare juridica de Arval MotorTrade

Notificare juridică a Arval MotorTrade

Acest site este proprietatea ARVAL Service Lease (denumită în continuare ARVAL), înregistrată în Registrul Comerțului și al Companiilor din Paris sub No. 352 256 424, a cărei sediu se află la 1, bd Haussmann, 75009 Paris (Franța), (Telefon nr. + 33 (0)1 57 69 50 00, sub rezerva taxei pe valoarea adăugată în conformitate cu numărul FR 68 352 256 424, SIREN nr. 352 256 424). Directorul publicării site-ului este domnul Philippe Bismut, în calitate de director executiv. Site-ul este găzduit de BNP Paribas - 16, Bd des Italiens - 75009 Paris (Franța). Utilizatorul recunoaște prin aceasta că a citit prezentul Aviz legal cu care se angajează să respecte. Procesarea datelor, fișierele de date și libertățile individuale În conformitate cu Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie privind prelucrarea datelor, fișierele de date și libertățile individuale (cunoscută ca „Legea privind datele cu caracter personal și libertățile”), a fost făcută o declarație oficială cu CNIL pentru prelucrarea automată a datelor cu caracter personal efectuată de acest site web (recept nr. în anul 1941. Utilizatorul acestui site este informat prin aceasta ca informatiile pe care le va transmite folosind formularele de pe acest site web sunt necesare pentru a raspunde cererii sale si sunt destinate ARVAL, care este responsabil pentru prelucrarea acestor informatii pentru scopuri administrative si comerciale. Utilizatorul este informat prin aceasta ca are un drept de acces si un drept de rectificare a datelor sale cu caracter personal, precum si un drept de opoziție din motive legitime in ceea ce priveste prelucrarea datelor sale cu caracter personal, prin trimiterea unei scrisori la adresa urmatoare: ARVAL - Direction Remarketing - 22, rue des Deux Gares - 92564 Rueil-Malmaison Cedex, precum si un drept de opoziție la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, in special in scopul solicitarii comerciale. Utilizatorul este informat prin aceasta ca atunci cand vizita site-ul, un cookie poate fi instalat automat in software-ul de navigare. Cookie-ul este un pachet de date care ajută la identificarea utilizatorilor prin salvarea informațiilor accesate de browser pe acest site. Parameterizarea software-ului de navigare ajută la identificarea prezenței cookie-urilor și, eventual, la respingerea acestora în modul descris la adresa următoare: http://www.cnil.fr/index.php?id=160. Utilizatorul are dreptul de acces, de eliminare și de modificare a datelor cu caracter personal transmise prin intermediul cookie-urilor în termenii și condițiile indicate mai sus. Utilizatorii acestui site vor fi obligați să respecte prevederile Legii privind prelucrarea datelor, fișierele de date și libertățile individuale pentru care orice încălcare va fi supusă sancțiunilor. În primul rând, trebuie să se abțină, în ceea ce privește datele cu caracter personal la care au acces, de orice colectare sau utilizare necorespunzătoare și, în general, de orice act care ar putea dăuna vieții private sau reputației unei persoane juridice sau fizice. copyright Structura generală, precum și software-ul, textele, imaginile fie animate sau nu, sunetele, know-how-ul etc. și toate elementele care formează site-ul web sunt proprietatea exclusivă a ARVAL sau a partenerilor săi. Orice reprezentare totală sau parțială a acestui site web fără autorizarea expresă a operatorului respectivului site web este interzisă și constituie o încălcare, care poate fi sancționată în conformitate cu articolele L. 335-2 și următoarele din Codul de proprietate intelectuală. Același lucru se aplică bazelor de date care apar, după caz, pe site-ul web, care sunt protejate de dispozițiile Legii din 1 iulie 1998 de adaptare, în Codul de Proprietate Intelectuală, a Directivei Europene din 11 martie 1996 privind protecția legală a bazelor de date. Mărcile ARVAL și cele ale partenerilor săi, precum și logo-urile care apar pe site sunt mărci înregistrate (semifigurative sau nu). Orice reproducere totală sau parțială a acestor mărci sau logo-uri realizate pe baza elementelor site-ului fără autorizarea expresă a operatorului site-ului respectiv este interzisă în temeiul articolului L. 713-2 din Codul de Proprietate Intelectuală. Link-urile hipertex create în cadrul site-ului web la alte resurse de pe rețeaua de internet, în special la partenerii săi, sunt supuse autorizației prealabile, scrise și exprese. Utilizatorii și vizitatorii site-ului web nu vor putea stabili un hiperlink către acest site web fără autorizarea prealabilă și expresă a operatorului site-ului web. răspundere Toate informațiile care urmează să fie accesate prin intermediul acestui site web vor fi furnizate după cum este. ARVAL nu oferă nicio garanție, fie explicită, fie implicită, și nu este responsabil pentru utilizarea acestor informații. ARVAL va face tot posibilul pentru a furniza utilizatorilor informații și/sau instrumente care sunt disponibile și au fost verificate dar nu pot fi considerate responsabile sau responsabile pentru orice erori, absența informațiilor disponibile și/sau prezența unui virus pe site-ul său.